Streetdance Cirkeldansarna 150712

Cirkeldansarna i Jönköping är ett närverk inom föreningen
RSMH-Gemenskapen i Jönköping.
Vi dansar danser och använder musik från många länder och kulturer. Vi
koreograferar även egna danser utifrån folkliga danssteg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *